+39 347 6979176 - info.normadivina@gmail.com

За нас

Добре дошли в нашият сайт “Божествена Норма”

Желаем ви много здраве, щастие и благополучие и нека всички събития които се случват в живота ви да се случват “в норма”!

Сайтът “Божествена Норма” е създаден за да помага на хората, да изучават в дълбочина и да приложат на практика опитът и науката, представени посредством знанията на Аркадий Петров и Григорий Грабовой. Тоест да ви помогнем да възприемете себе си цялостно, не само като човешки индивиди, но и като превъплащение на Божествената същност, и във вашата човешка натура да интегрирате всичко това в едно цяло.

Целта е човек да прояви в живота не своята индивидуална, егоистична воля, а Божествената воля и Божествените знания, чрез чувства, емоции, мисли, думи и дествия,  които да доведат до неговото осъзнаване и себереализация.

Нека бъдат Божиите сетива чрез мен.

Нека бъдат Божиите мисли чрез мен.

Нека бъде Божието слово чрез мен.

Нека бъде волята Божия чрез мен, нека моето тяло да служи като инструмент на Отец Бог.

Аз съм Теб и Ти си в мен. Ние сме една и съща същност!

Такива са и принципите на “Божествена Норма”, на Божествения живот на Земята!

Обединение, съюз между Небето и Земята.

В тялото, в душата, в чувствата, в характера, тази Норма се изразява по следния начин:

Божествената Норма е едно постоянно и спокойно състояние на душата, където човек възприема себе си като творец, създател, способен да управлява живота си и да го променя към по-добро.

Божествената Норма е чувство, което придава смисъл на живота и ви помага да се реализирате пълноценно, изразявайки вашите най-добри качества, таланти и умения.

Божествената норма е усещане което ви кара да се чувствате добър и достоен човек, не по-зле от другите, човек който уважава останалите хора и ги приема такива, каквито са.

Ние ви желаем всичко това с цялото си сърце!

В нашият сайт може да се запознаете с науката на Аркадий Наумович Петров и Григорий Петрович Гробовой - световни руски Учители на човешкото развитие и хумманост.

Преподаватели: Роман Гирельо и Александър Зайец.

Аркадий Петров.

Доктор по Философски Науки и известен писател.

Автор на учението “Дървото на живота”.

Благодарение на практикуването на метода по това учение, са постигнати и уфициално регистрирани над 100 успешни резултата, от регенерирането на човешки органи и тъкани отстранени преди това, до излекуване от СПИН, хепатит, диабет, туморни заболявания, включително и тези в IV-и стадий.

На самият автор са се възстановили жлъчен мехур и апендицит остранени по-рано, което е доказано с медицински документи и потвърдено със съдебно решение.

Учението на Петров се разраства и развива в Русия и чужбина вече повече от 18 години. Досега авторът е публикувал 23 свещени тома, преведени на най-различни езици по света.

Географската история на проведените курсове включва Австралия, Австрия, Унгария, Германия, Швейцария, Италия, Република Чехия, Украйна и Русия.

Григорий Петрович Грабовой

Автор на учението “Глобално спасение и хармонично развитие на вечният живот”

Учението на Грабовой се основава на идеята за вечен живот и спасението на всеки човек. Григорий Грабовой е световно известен парапсихолог, със силно развита чувствителност и ясновидски способности.

Науката на Григорий Грабовой представлява уникална система от теоритични и практически знания, описани в неговите книги, текстове, аудио и видео лекции.Това е система от съвременни методи, технологии и устройства разработени специално за да гарантират един здравословен, вечен и хармоничен живот.

Биоинформативните технологии и нумерологичната последователност, описани в книгите на авторите на представените учения, и които биват преподавани на курсовете на обучение, са интрумент чрез който практикуващия ги може да управлява биохимичните и биофизични процеси в организма, както и различни сфери в реалноста, тоест, да кодификира и декодификира която и да е област от действителността - материална, енергийна, информативна, духовна - да коригира и създаде пространствените полета на настоящето, миналато и бъдещето. 

С други думи благодарение на биоинформативните технологии, човек се свързва с Божествената Норма и Светия Отец. Работи се с клетките, органите и тялото, нормализирайки напълно всички процеси които протичат във вътрешноста им. Освен това можете да наблюдавате и нормализирате събития от настоящето, миналото и бъдещето, тоест да управлявате и нормализирате която и да е част от действителността, чрез съзнанието и посредством душата.

Но ако вече сте разбрали че във вашата същност имате Божествен потенциал и съответната Божествена Норма е на ваше разположение още от самото ви началото, то на вас не ви трябват повече никакви технологии, и вие можете да живеете и да действате директно по образ и подобие Божие, в образа и подобието на Твореца.

Всичко това води до един много важен и фундаментален резултат, нали?

Споменатите по-горе учения стоят в основата на едно ново виждане на свта. Благодарение на тях човек може да разбере как Бог е създал света, живота, различните форми на живот, тялото, органите, клетките и цялата действителност.

След като разбере и приложи принципите на сътворение, човек започва да сътворява собствения си свят, тялото, в което обитава в този си живот, органите, действията и животът според познанията и образа на Небесният Отец. Така човек създава и управлява своята реалност идентифицирайки се със Твореца, тоест, по негов образ и подобие.

Действителността се подчинява и започва да се променя, и човек разбира че само и единствено той самият е бил и ще бъде отговорен за това което твори в този свят, и за своите резултати. Тази отговорност не тежи както тежат невежеството или отчаянието, тя идва заедно с радостта да творим, да създаваме и щастието от пълноценната ни себереализация. Това е щастието да бъдем свободни, тази свобода винаги е съществувала и ще съществува вечно, като потенциал даден ни от Небесният Отец, като благословия още в началото на нашия път. Просто сме забравили всичко това и сега търсим начин да си го припомним.

Ето защо помощта на Учители, които предават техният собствен опит и знания е толкова важна!

Ролята на учителя в тези курсове е да бъде един вид “посредник” на тези учения, обучаващите се успяват да се синхронизират с него и да “отворят” в себе си онези канали на хармония и знания, в тяло, сърце и душа. Това е първият опит до който се докосват студентите на нашите курсове, могат да усетят и изживеят лично този синхрон между учител - студент, съюзът между учител и студент, защото няма разлика между нас!

Както в студента така и в учителя протичат същите познания като на Небесния Отец, същата светлина на душата, същото превъплащение божие, същия живот, всички сме взаимосвързани. Някой го разбира веднага, на някой му трябва малко повече време, но рано или късно всички откриват едни и същи истини. Това не е процес на логично или умствено разбиране, човек просто започва да живее по този начин!

Чрез умственото разбиране, ментално възприемане на нещата, както знаете в реалния живот нищо не се променя, човек става само интелектуално по-образован. Без действие и без “изразяване”, практикуване  на съответните знания, същите в живота си остават безполезни, не водят до никакъв резултат. Ненужните знания си остават само на интелектуално ниво. Затова и много често хората които възприемат съответните знания само на умствено ниво, не постигат никакъв резултат, и дори и да постигнат някакъв успех, не разбират как се е случило. За тях е трудно да обяснят целият процес, да го предадат на другите или да го повторят още един път.

В основата си всяко действие е разбирането на какво и как го прави Бог, и изразяването на това действие по същия начин, не надявайки се умствено и интелектуално, а вярвайки в Бог. Така заедно с Бог действаме и нормализираме даден орган, събитие, човешки отношения и т.н…, в общи линии целият живот. Всичко това трябва да се превърне в основа и опорна точка на всяко наше действие!

Небесният Отец казва: “Светлината която ти пращам, рано или късно ще направи от теб Човек!

Понякога хората си мислят че са по-интелигентни, по-способни и по-големи експерти от Бог. Убедени са че със сигурност знаят какъв ще е резултатът от техните действия, и какви плодове ще отгледат на Дървото на Живота.

Запознайте се с нашите Учители:

Роман Гирельо.

Сертифициран Преподавател на технологиите на “Дървото на Живота” на Аркадий Петров.

Автор на книгата “ Божествената вечност на времето”, публикувана на руски, италиански и унгарски език. Ако се интересувате да узнаете повече, тук може да намерите повече информация по темата, да поръчате книгата и да получите като подарък безплатно, под формата на текст във ПДФ формат, едно малко извлечение от книгата.

Роман Гирельо е също и създателят на мастер класовете за съответните аргументи, които са следните:

да “отворим” сърцето си;

цялостно изцеление;

възстановяване на зъбите;

възстановяване и нормализиране на органи;

възвръщане на зрението;

нормализиране на събития в миналото;

нормализиране на генетичното/семейното дърво;

нормализиране на човешките взаимоотношения;

управляване на действителността;

активиране на “светлинното” тяло;

работа с процесите във външната материя;

неутрализиране на програмите за смъртта;

създаване на програмите за живот;

активиране е развитие на ясновидските способности;

работа с процесите на “възкръсване” и др.

Ако вече сте минали базовият курс на “Дървото на Живота” и желаете да работите по конкретна тема, в нашият сайт можете да поръчате някои видео записи от мастер класовете.

Роман Гирельо е още създател и доцент на практическата част във курса Сефирот, 1-во, 2-ро, 3-то ниво - учението което изследва и изучава космическия свят (духовните сфери на планетите в нашата слънчева система).

Курсът е проектиран и създаден за да помогне на хората да задълбочат познанията си по Сефирот, комплекс от знания за управлението на космическата действителност. Това е възможно благодарение на ауторизацията на авторът на това учение, Аркадий Петров, и се основава върху работата с книгите му за Сефирот, които включват Земята, Луната, Меркурий, Венера, Слънцето, Марс, Юпитер, Фаетон, Сатурн, Нептун, Уран.

Начин на обучение:

Преподаването на съответните знания в тези курсове се случва без някаква предварителна подготовка - те протичат в т.нар. “Божествен поток” на информация.Този процес се нарича “иницииране”, посвещаване, и е уникален метод. За това свидетелстват коментарите на много хора от най-различни страни. Много от тези които  присъстваха в курса на обучение на Роман Гирельо, ни изпратиха своите специални благодарности за предадените им Божествени знания, които можаха да приложат според техните лични цели. Същите тези хора можаха да получат практически опит и непосредствен резултат от синхронизиращото действие, което им позволи да управляват и хармонизират собствената си действителност.

След “инициирането” благодарение на механизмите които протичат в този процес, участниците в курса разбират как функцията на живота си, как се случват, променят и нормализират определени процеси, как всичко това се случва и как функционира. В последствие може да се възпроизведе преживявание случило се в миналото, и да се изживее отново в който и да е момент, за да се нормализира личната ситуация относно това събитие или да се помогне на други хора.

Съответният ризултат не е просто съвпадение, където човек няма да успее да проумее случващото се. Това е всъщност резултат на конкретно и осъзнато действие, което носи усещането за лекота и щастие, свобода и независимост от Спасители,Учители, Майстори на определени знания, Гуру и Преподаватели на различни технологии и т.н. Съответният човек сам се превръща в учител, гуру и спасител, творец на собствената си дейстителност. Това означава да живееш един цялостен, пълноценен, самодостатъчен и удовлетворяващ живот.

И ние ви го пожелаваме! Да го изживеете, възприемете, проявите и превърнете в начин на живот!

Техниката на изпълнение е много лесна: да разберете и да го направите!

Цялата теория предадена в лекцията и след това приложена на практика  е идеалната комбинация за да получим жив опит. Опитът който ви каним да получите и да изживеете по време на нашите лекции с Роман Гирельо, третира следните аргументи в следния ред:

Базисен курс на “Дървото на Живота” на аворът Аркадий Петров;

Мастер клас;

Сефирот - практическа част;

Сефирот - 1-во, 2-ро, 3-то ниво;

Лъчи на сътворяваща светлина - 1-во, 2-ро, 3-то ниво;

След като сте посещавали базисния, основен курс, е възможно да получите и индивидуално обучение, тоест, индивидуална консултация с Роман Гирельо - за ваша конкретна, лична цел.

Всички споменати по-горе курсове се базират на учението на авторът Аркадий Петров, и се провеждат с негово разрешение.

Александър Зайец

Автор и създател на сайта “Божествена Норма”, е също и сертифициран преподавател и организатор на следните курсове и семинари в Италия:

“Дървото на Живота” на Аркадий Петров;

“Макроспасение и хармонично развитие на живота” на Григорий Петрович Грабовой;

Също така е автор и създател на следните мастер клас:

Божествена Норма;

Сфера на макроспасението;

Анулиране на минали събития;

Създаване на бъдещи събития;

Възкресяване;

Огледала на реалността;

Да “отворим” сърцето и др;

В моите лекции се опитвам да предам онова практическо познание и възприемане на действителността за Божествения свят, които усетих и открих, и продължавам да откривам все повече и повече във мен самият. Говоря за резултатите и опитът които придобих по време на практикуването на тези познания в моя живот, и които продължавам да придобивам и развивам, учейки и работейки директно с Аркадий Петров и Роман Гиельо.

Освен това се случи да се запозная с Григорий Грабовой, и да получа неговите учения не само на духовно ниво, но и също така чрез изучаването на неговата наука посредствим неговите книги, лекции и семинари за вечността на живота.

Бих искал да спомена също и Сергей Евстафиев, с когото работим заедно върху разпространението на науката за хармоничното развитие. Сергей организира лекции под формата на дистанционно обучение. Директор е на фирмата “Espert control limited” и ръководи група от хора които работят върху разпространението на науката за вечен живот и хармоничното развитие в цял свят. Аз, Александър Зайец съм един от тях. Затова съм дълбоко благодарен на Сергей и ЦЕЛИЯТ екип на “Espert control limited” за тяхната помощ и насърчение.

Метод на обучение

Хората се отварят повече към взаимодействието и предаването на знанията на живо. Отварят се към себе си, към своя вътрешен и външен свят, започват да разбират ясно своята стойност и мястото си в света. Започват да развиват своя вътрешен душевен потенциал и със душата започват да създават чрез любов и със любов да запълват всички аспекти на техния живот, и в тази вечност да разтварят своите съмнения и страхове.

Хората започват да разбират че смисълът на живота е да живееш с радост и лекота, да живееш живот където не съществува крайна цел, и където дори и срещата с Небесния Отец не може да бъде финалната точка на развитие и която да си мислим че ще разреши всичко! Вместо това може да бъде онази точка в развитието на човека, когато същият започва да живее истински, да разбира своята истинска същност и да  изразява тази същност във ежедневието си.

Така би трябвало да живеем още от самото си начало, но като деца сме забравили най-ценното нещо, тоест, това което сме ние, в нашата истинска, чиста същност, и онзи вътрешен потенциал който получаваме още с раждането си.

Така че по време на лекциите, хората се научават да откриват своите способности и вътрешен потенциал, как да реагират и живеят според знанието на сърцето, а не на личното его.

Когато позволите на Божественото да ви води в живота и да ви предава познанията чрез гласът на душата, няма да имате повече нужда от нищо, и ще проумеете че във вашата същност сте били и винаги ще бъдете така. Точно във това се сътои вашият потенциал. Пожелавам ви да го проявите, и ви каня да посетите нашите лекции които се провеждат във следния ред:

Базисен курс;

Мастер клас;

Сефирот 1 - 2 - 3 ниво, практически упражнения по книгите за Сефирот на Аркадий Петров;

Курсовете се основават на науката за “Дървото на Живота” и се провеждат с разрешението на автора им Григорий Петров.

Науката за “Макроспасението и хармоничното развитие на вечният живот” на Григорий Грабовой;

Методи на концентрация;

Мастер клас, работа с нумерологичната последователност, Божествена Норма, работа със сферата на макроспасението;

Упражнения за всеки ден от месеца;

Регенериране на тялото чрез нумерологичната последователност;

Структориране на съзнанието;

“Възкресяване на хората сега” е нашата реалност;

Споменатите курсове се основават на учението на автора им Григорий Грабовой, и се прожеждат с негово разрешение.

Тук може да намерите подробна информация, разписания и дати.

Начина по който ви представих ученията на съответните учители отразява нивото на възприятие което съм достигнал в моето развитие. Това не означава че моята гледна точка е единствената истина. Всеки сам избира за себе си какво е правилно за него/нея, и това в което би искал/а да вярва. Всеки човек има своя определена истина и определено ниво на развитие и възприятие.

Опитът който предаваме на нашите курсове и лекции може да ви помогне да се развиете по-бързо, без съмнения и трудности във вашият път. Ще ви помогне да видите ясно действителността, да видите ясно себе си и другите, да създадете вашата реалност, светът във и около вас. Всичко това се нарича ясновидство. Означава да виждаме и живеем в Божествената Светлина, чрез Божествената мисъл, и в Божествената Норма.

Всеки достига до това ниво по свой начин. Всеки учител е преживял свой собствен опит. Но така или иначе всички разказват за едно и също възприятие, еднаква същност, до която са достигнали. Така че този опит е един и същ за всичи, но всеки си има свой собствен път да извърви, къс или по-дълъг, като по този начин изразява индивидуалността на собствената си душа.

Както добре разбирате, по този път е невъзможно да се преструвате, да се заблуждавате или да имитирате другите! Трябва да действате така както вашият Учител, но по ваш начин, демострирайки индивидуалността на вашата душа!

Ако сте минали вече базисния курс, и искате да работите по конкретна тема, в нашият сайт можете да поръчате накой от видео записите на мастер класовете.

Бих искал да изразя моята благодарност към Аркадий Петров, за неговата помощ и насърчение на моята работа. Независимо от неговите работни ангажименти и заетост, той ни посещава в Италия, споделя неговият опит, знания и резултати, като помага и на други хора.

Благодаря също така и на Григорий Петрович Грабовой, за неговата помощ в моята работа и насърчанието, независимо че се срещнахме само на едно “по-финно ниво”. Той обаче ми предложи да предам познанията и опитът който придобих благодарение на неговото учение за “Спасението и хармоничното развитие на вечният живот”. Така че му благодаря изключително много за доверието и помощта.

И разбира се, моите благодарности към Роман Гирельо, мой Приятел и Учител.

Роман е един от малкото Хора, които наистина следват познанията на Небесния Отец в собствените си мисли, чувства и действия. Аз лично получих доказателства работейки заедно с него. Той е мой учител вече от 10 години.

Благодарение на работата по тези познания преди време, Роман е успял да се възстанови от инвалидност 2-ра степен, и да нормализира тялото си. Сега той предава и на другите своя опит и познания, където обяснява че може да се живее а не да се умира, да бъдем здрави и да не се разболяваме, да изразяваме радост а не страх или разочарование, да изразяваме Божията воля заедно с Небесният Отец и да не зависим от мненията на масата или напразни очаквания.

Мисля че това е едниственият автентичен начин на живот, който оправдава всяко усилие.

Роман Гирельо е истински пример на този начин на живот, и със своя пример разкрива и на други хора пътят, потенциалът и способностите на човешкото тяло, демонстрира как да развием и реализираме всичко това.

В нашия сайт може да поръчате неговата книга “ Божествената вечност на времето” и някои други книги от мастер класовете върху следните аргументи: “успокояване на ума”, “отвори сърцето си”, “самоизцеление” където Роман споделя своят опит и помага на другите да възприемат и развият в себе си същият потенциал.

Бих искал също така да благодаря и на Симона де Робертис за помощта и за редактирането на този сайт, на книгите, мастер класовете на Роман Гирельо и публикуването на видео и други материали.

Симона де Робертис е човекът който независимо от диагнозата и прогнозите на официалната медицина спечели срещу рака в един много сериозен стадий. Благодарение на доверието в Небесния Отец, познанията на душата и действията изпълнени със светлина, слушайки собственото си тяло и регенерирайки го, Симона избра живота и продължава да избира само живота. Тази победа принадлежи само на нея, нейна собствена заслуга и нейният опит ни служи за пример! Нашите най-дълбоки пожелания и поздравления за нея!

Благодаря също и на всички организатори, които допринасят за развитието и разпространението на същите познания на територията на Италия Даниела Сести, Валтер Маестра, Симона де Робертис и др.

Приканваме към сътрудничество с нас организатори и от други градове или държави, които са заинтересувани от нашият опит, заинтересувани са от разпространението на тези знания за себеразвитие.

Можете да разгледате аудио и видео материали на преподавателите, да прочетете коментарите на участниците в тези лекции както и да изберете човекът на който вътрешното състояние съответната работа ви подхождат най-много. Можете да изберете преподавател, чиято работа ви интересува повече, и е по-тясно свързана с вас и с вашата група за да участвате след това в курса.

Това са хора на които същността отговаря на техните думи и на техните действия. Всеки от нас е достигнал тази реализация чрез личния си опит, проявяващ уникалността на душата ни.

Натрупали сме достатъчно опит, знания и резултати относно как да управляваме реалността, човешкото тяло, събитията, личните отношения и т.н…..и ги споделяме с вас, чрез лекции, он-лайн курсове, уебинари, групови лекции, индивидуални консултации и т.н.

Такъв опит не се дава, не се купува и не се заема.

Той може да бъде реализиран в живота, и си заслужава всяко усилие, за да бъде постигнат.

Благодаря за вашето внимание. Надявам се че този сайт не само ви е интересен, но също и полезен.