+39 347 6979176 - info.normadivina@gmail.com

Това са лъчи, с помощта на които Небесният Отец е създал, и създава света, и всичко което е живо в него. Участниците в курса ще видят и ще открият в себе си че тези лъчи, тези потоци на светлина са различни, имат различна форма и цвят, блестят по различен начин, че са живи и носят мъдрост. Освен това са винаги готови да помагат на човека, когато се превърне в създател, в творец на собствения си живот.

 

Какво означават нивата на “Дървото на Сефирот”? Преди всичко концепцията за “ниво” е свързана с преминаването към едно по-високо ниво на съзнание.

 

Основният (базисният) курс е система от упражнения за развитието на духовните способности на човека (теория и практика).

“Всеки мъж или жена, които започнат този път, ще придобият реални познания. Всеки един ще преоткрие себе си, и вътрешният свят на своята Душа. Всеки човек който търси Бог във този Свят, ще открие Бог във себе си.”

 

Практическият аспект на курса “Сефирот” е замислен и проектиран от Роман Гирельо, на базата на книгите на Аркадий Петров и на опита свързан с личният път в работата със духовните сфери на нашата слънчева система, следвайки пътя към Небесният Отец. С разрешението на Аркадий Петров, Роман разпространява тези знания по цял свят.